نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در شهریورماه

کاهش اندک نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در شهریورماه

گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در شهریور ماه ۹۹ نشان می دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به مردادماه کاهش ۱ درصدی داشته است.

کاهش اندک نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در شهریورماه

به گزارش نبض بانک ، شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه 98 سبب شد تا بسیاری از  واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را  برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.

بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در شهریور ماه 99 مشابه ماه های قبل، نشان‌دهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در شهریور ماه 1399 در کل کشور بالغ بر 9.4 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 2031 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 10.5 درصـد و 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در شهریور ماه 1399، در کل کشور بیش از 8.5 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 1826 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 10.7 درصـد و 4.4 درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 90.8 درصد و 89.9 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در مردادماه 1399 به ترتیب معادل 90.7 درصد و 90.2 درصد و در شهریور ماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 90.8 درصـد و 87.0 درصـد بوده است.

در شهریور ماه 1399، در کل کشور بالغ بر 864 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 205 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 8.8 درصد افزایش و از نظر مبلغ 7.9 درصد افزایش نشان می‌دهـد.

براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (شهریور 99) بـه ترتیـب 9.2 درصد و 10.1 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در مرداد ماه امسال به ترتیب معادل 9.3 درصد و 9.8 درصد و در شهریور ماه 98 به ترتیب برابـر 9.2 درصـد و 13 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در شهریور ماه 99 در مقایسه با مرداد ماه امسال 1 درصد کاهش یافته است.

کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله ای در ماه های آتی خواهیم بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا